פרפקט שיטה

למשקיעים שאוהבים לנוח בצל

לאחר שנאספו כלל האישורים והחתימות, נבחר בנק שמממן את הבניה בשיטת "ליווי סגור" שבו הבנק משחרר את הכסף עם התקדמות תהליך הבניה. בדרך זו הבנק מפקח על ההתנהלות הפיננסית של הפרוייקט ומנפיק ערבויות חוק מכר לרוכשי הדירות. 
כתנאי לקבלת המימון הבנק מבצע בדיקות שונות, למשל דו"ח שמאי מורחב וכן בדיקות מעמיקות של הפן המשפטי בעסקה. אישור הבנק מהווה אינדקציה בלתי תלויה לכך שהפרוייקט כלכלי ויש בו מינימום סיכונים עבור הבנק. כתנאי לקבלת הליווי, הבנק דורש מהיזם להעמיד "הון עצמי" בסך 20%-25% מעלויות הפרוייקט. אנו Perfect מגייסים את הכספים ממשקיעים פרטיים ומציעים בתמורה תשואה שנתית גבוהה מובטחת וקבועה.

adsa
סטטוס הפרוייקט
לאחר אישור הוועדה המקומית. מספר דירות מכורות על הנייר. התקבל אישור עקרוני מגורם מממן
adsa
הון מינימלי
החל מ-100 אלף ₪ בלבד
adsa
תקופת ההשקעה
כ-3 שנים
adsa
תשואה צפויה
תמסר בפגישה אישית עם המשקיע
adsa
עוד משהו
התשואה קבועה וידועה מראש